Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

sổ mũi tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
sổ mũi

流鼻涕

xả hơi
流鼻涕

sổ mũi

cụm từ

*
那个婴儿流鼻涕。

Nàge yīng’ér liú bítì.

那個嬰兒流鼻涕。

Bé bị sổ mũi.

*
流鼻涕

xả hơi

流鼻涕

bị sổ mũi

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - đổi
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon