Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

tàu tốc hành tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
tàu tốc hành

特快 列车

tèkuài lièchē
特快 列車

tàu tốc hành

danh từ

*
特快 火车 会 带着 你 在 主要 城市 穿梭 , 期间 不停。

Tèkuài huǒchē huì dàizhe nǐ zài zhǔyào chéngshì chuānsuō, qījiān bù tíng.

特快 火車 會 帶著 你 在 主要 城市 穿梭 , 期間 不停。

Chuyến tàu tốc hành sẽ đưa bạn đi giữa các thành phố lớn không ngừng nghỉ.

*
特快 火车 正 驶进 轨道。

Tèkuài huǒchē zhèng shǐjìn guǐdào.

特快 火車 正 駛進 軌道。

Tàu tốc hành đang di chuyển xuống đường ray.

*
轨道 上 的 特快 火车

guǐdào shàng de tèkuài huǒchē

軌道 上 的 特快 火車

tàu tốc hành trên đường ray

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - thư