Wednesday, 19 Jun 2024

新汉语水平考试HSK(一级)词汇 / 共150 个 HSK(一级)语言功能 :  Cấp độ HSK 1 1.打招呼、告别。chào hỏi, tạm biệt 2.简单介绍个人信息(姓名、年龄、住所、家庭、爱好、能力等)。Giới thiệu đơn giản về bản thân…

4.9/5 - (17 bình chọn)
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon