Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

ngoại hối tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ngoại hối

外汇

wàihuì
外匯

ngoại hối

danh từ

*
看显示屏上的外汇汇率。

Kàn xiǎnshìpíng ​​shàng de wàihuì huìlǜ.

看顯示屏上的外匯匯率。

Xem tỷ giá hối đoái trên màn hình điện tử.

*
你需要在外汇处兑换你的钱。

Nǐ xūyào zài wàihuìchù duìhuàn nǐ de qián.

你需要在外匯處兌換你的錢。

Bạn cần phải đi đến ngoại hối để đổi tiền của bạn.

Đọc thêm :  bão tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon