Tuesday, 30 May 2023

连衣裙 liányīqún 連衣裙 đầm danh từ * 我今天会穿红色的裙子,明天穿蓝色的。 Wǒ jīntiān huì chuān hóngsè de qúnzi, míngtiān chuān lánsè de. 我今天會穿紅色的裙子,明天穿藍色的。…

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon