Sunday, 21 Jul 2024

威士忌 wēishìjì 威士忌 whisky danh từ * 威士忌是由谷物包括玉米和黑麦芽酿成的酒。 Wēishijì shì yóu gǔwù bāokuò yùmǐ hé hēimàiyá niàngchéng de jiǔ. 威士忌是由穀物包括玉米和黑麥芽釀成的酒。…

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon