Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – biên nhận

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
biên nhận

发票

fāpiào
發票

biên nhận

*
我 不需要 发票。

Wǒ bù xūyào fāpiào.

我 不需要 發票。

Tôi không cần biên lai.

*
我们 退房 时 , 收据 上列 明了 我们 住房 期间 的 消费 明细。

Wǒmen tuì fáng shí, shōujù shàng lièmíngle wǒmen zhùfáng qījiān de xiāofèi míngxì.

我們 退房 時 , 收據 上列 明了 我們 住房 期間 的 消費 明細。

Khi chúng tôi kiểm tra biên lai đã liệt kê tất cả các khoản phí của chúng tôi cho thời gian lưu trú.

*
购物 发票

gòuwù fāpiào

購物 發票

biên lai mua sắm

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - nếm
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon