Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – khăn tắm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
khăn tắm

毛巾

máojīn
毛巾

khăn tắm

*
这 条 毛巾 对 我 来说 太小 了。

Zhè tiáo máojīn duì wǒ láishuō tài xiǎo le.

這 條 毛巾 對 我 來說 太小 了。

Chiếc khăn này quá nhỏ đối với tôi.

*
两条 蓝 毛巾

liǎng tiáo lánmáojīn

兩條 藍 毛巾

hai chiếc khăn màu xanh lam

*
棉 毛巾

miánmáojīn

棉 毛巾

khăn bông

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - Internet
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon