Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – cửa sổ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cửa sổ

chuāng

cửa sổ

*
请 打开 窗户。

Qǐng dǎkāi chuānghu.

請 打開 窗戶。

Vui lòng mở cửa sổ.

*
请 关上窗户。

Qǐng guānshàng chuānghu.

請 關上窗戶。

Làm ơn đóng cửa sổ lại.

*
这只猫 大部分 时间 都是 看着 窗外。

Zhè zhī māo dàbùfēn shíjiān dōushì kànzhe chuāng wài.

這只貓 大部分 時間 都是 看著 窗外。

Chú mèo dành phần lớn thời gian để nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - Internet
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon