Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

mạnh tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
mạnh

强壮

khương trang
強壯

mạnh

tính từ

*
婴儿很健壮。

Yīng’ér hěn jiànzhuàng.

嬰兒很健壯。

Em bé cứng cáp.

*
健壮的婴儿

jiànzhuang de yīng’ér

健壯的嬰兒

đứa trẻ mạnh mẽ

*
强烈的台风

qiángliè de táifēng

強烈的颱風

bão mạnh

Đọc thêm :  làm tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon