Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

bản đồ tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bản đồ

地图

dìtú
地圖

bản đồ

danh từ

*
看看地图,找到去你的目的地的路。

Kànkan dìtú, zhǎodào qù nǐ de mùdìdì de lù.

看看地圖,找到去你的目的地的路。

Kiểm tra bản đồ để tìm đường đến đích của bạn.

*
định vị GPS

GPS dǎoháng

định vị GPS

Bản đồ GPS

*
看地图

kàn dìtú

看地圖

đọc bản đồ

Đọc thêm :  tea tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon