Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

con ếch tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
con ếch

青蛙

qingwā
青蛙

con ếch

danh từ

*
青蛙在圆木上。

Qīngwā zài yuánmù shàng.

青蛙在圓木上。

Con ếch ở trên khúc gỗ.

*
绿色的青蛙在水里面。

Lǜsè de qīngwā zài shuǐ lǐmiàn.

綠色的青蛙在水裡面。

Con ếch xanh ở dưới nước.

*
木头上的绿青蛙

mùtou shàng lǜqīngwā

木頭上的綠青蛙

ếch xanh trên khúc gỗ

Đọc thêm :  không hài lòng tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon