Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

ghế học sinh tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
ghế học sinh

椅子

yǐzi
椅子

ghế học sinh

*
椅子和课桌是连在一起的。

Yǐzi hé kèzhuō shì liánzài yīqǐ de .

椅子和課桌是連在一起的 。

Ghế được gắn liền với bàn học.

*
附带有椅子的课桌

fùdài yǒu yǐzi de kèzhuō

附帶有椅子的課桌

bàn học kèm theo ghế

*
木头椅子

mùtou yǐzi

木頭椅子

ghế gỗ

Đọc thêm :  Tặng kem tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon