Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

dưới không tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
dưới không

零下

língxià
零下

dưới không

*
温度低于零度。

Wēndù dīyú língdù.

溫度低於零度。

Nhiệt độ dưới 0 độ.

*
温度低于零摄氏度,水就会结冰。

Wēndù dīyú líng shèshìdù, shuǐ jiù huì jié bīng.

溫度低於零攝氏度,水就會結冰。

Nước sẽ đóng băng khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C.

*
低于零度

dīyú língdù

低於零度

dưới 0 độ

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 帮忙 : bāng máng
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon