Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

con báo tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
con báo

猎豹

lièbào
獵豹

con báo

*
猎豹 坐在 山丘 上。

Lièbào zuòzài shānqiū shàng.

獵豹 坐在 山丘 上。

Con báo đang ngồi trên đồi.

*
猎豹 在 草原 上 寻找 食物。

Lièbào zài cǎoyuán shàng xúnzhǎo shíwù.

獵豹 在 草原 上 尋找 食物。

Con báo gêpa đang tìm kiếm thức ăn trên đồng cỏ.

*
猎豹 是 陆地 上 跑得 最快 的 动物。

Lièbào shì lùdì shàng pǎo de zuì kuài de dòngwù.

獵豹 是 陸地 上 跑得 最快 的 動物。

Báo gêpa là loài động vật trên cạn nhanh nhất trên trái đất.

Đọc thêm :  Giường tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon