Friday, 24 May 2024
Mỗi ngày một từ mới

đến nơi tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
đến nơi

到达

dàodá
到達

đến nơi

động từ

*
父亲 到达 公园。

Fùqin dàodá gōngyuán.

父親 到達 公園。

Người cha đến công viên.

*
父亲 到 了 公园。

Fùqin dàole gōngyuán.

父親 到 了 公園。

Người cha đến công viên.

*
父亲 就要 到达 公园。

Fùqin jiùyào dàodá gōngyuán.

父親 就要 到達 公園。

Người cha đang đến công viên.

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Đồ uống
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon