Friday, 24 May 2024
Ngữ Pháp Tiếng Trung

Các mẫu câu khi đi mua sắm trong tiếng Trung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

[ad_1]

Cách hỏi ở đây có bán hàng hóa gì không ?

Cấu trúc : 在这里卖 … 吗?

Pinyin : Zài zhèlǐ mài … ma?

Đọc bồi : chai trưa lỉ mai … ma ?

Nghĩa : Ở đây có bán … không ?

Khi dùng mẫu câu này ta chỉ cần thay thế tên của đồ vật vào ô trống. Và khi trả lời ta sẽ nói có hoặc không có. Các bạn hãy cùng xem các ví dụ sau nhé :

  • Zài zhèlǐ mài diànhuà ma? : Ở đây có bán điện thoại không?
  • Zài zhèlǐ mài píngguǒ ma? : Ở đây có bán táo không?
  • Zài zhèlǐ méiyǒu píngguǒ : Ở đây không có táo
  • Zài zhèlǐ mài diànhuà : Ở đây bán điện thoại

Cách hỏi thương hiệu của hàng hóa

Ví dụ khi hỏi chiếc điện thoại này của hãng nào, máy tính này của hãng nào… ta sẽ áp dụng cấu trúc dưới đây các bạn nhé

Cấu trúc : 这个 … 是什么品牌 ?

Pinyin : Zhège … shì shénme pǐnpái?

Đọc bồi : Trưa cưa … sư sấn mơ pỉn pái ?

Nghĩa : …này là của thương hiệu nào ?

Ta sẽ thay thế đồ vật vào ô trống để nói món đồ này. Ví dụ là điện thoại thì ta dùng từ “Shǒujī”. Khi trả lời mẫu câu này ta chỉ cần nói tên hãng. Ví dụ như Iphone sẽ là Píngguǒ còn Samsung sẽ là Sānxīng

  • Zhège shǒujī shì shénme pǐnpái? : Điện thoại này là hãng nào ?
  • Zhège shǒujī shì sānxīng pǐnpái de : Điện thoại này là của thương hiệu SAMSUNG
Đọc thêm :  Khóa học tiếng Trung online

Cách hỏi hàng hóa này nguồn gốc từ nước nào

Khi muốn hỏi nguồn gốc xuất xứ của một hàng hóa nào đó ta sẽ áp dụng cấu trúc dưới đây :

Cấu trúc : 这 … 是哪里来的?

Pinyin : Zhè… shì nǎlǐ lái de?

Đọc bồi : Trưa … sư ná lỉ lái tợ ?

Nghĩa : Cái … này đến từ đâu ?

Ta sẽ thêm đồ vật vào trong ô trống . Ví dụ bạn muốn hỏi chiếc “điện thoại này đến từ đâu” thì ta sẽ thêm từ shǒujī

  • Zhè shǒujī shì nǎlǐ lái de? : Điện thoại này đến từ đâu?
  • Zhè shǒujī shì zhōngguó de : Điện thoại này là của Trung Quốc

Cách hỏi giá tiền hàng hóa

Chúng ta đã học về cách hỏi giá tiền hàng hóa ở bài học trước, nếu bạn chưa học hoặc đã quên thì hãy xem lại tại nút sau nhé[ad_2]

Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon