Monday, 6 Feb 2023
Ngữ Pháp Tiếng Trung

Cách đọc số điện thoại trong tiếng Trung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT


Cách hỏi số điện thoại của bạn là gì ?

Cấu trúc : 你的号码是多少?

Pinyin : Nǐ de hàomǎ shì duōshǎo?

Đọc bồi : Nỉ tợ khao mả sư tua sảo ?

Nghĩa : Số điện thoại của bạn là gì ?

Cách đọc số điện thoại

Khi đọc số điện thoại trong tiếng Trung bạn lưu ý số 1 sẽ không đọc là 一 (Yī) mà phải nói là 一 (yāo)

Ví dụ : 108 sẽ là yāo líng bā

Các số còn lại ta sẽ đọc như bình thường, không khác gì cả. Cùng xem các ví dụ sau nhé :

Ví dụ :

0975118221 : Líng jiǔ qī wǔ yāo yāo bā èr èr yāo

0988221122 : Líng jiǔ bā bā èr èr yāo yāo èr èr

Khi trả lời một cách lịch sự số điện thoại của mình ta sẽ nói theo mẫu câu sau :

我号码是 (Wǒ hàomǎ shì) + SĐT : Số của tôi là …Đọc thêm :  Cách sử dụng động từ năng nguyện 能 (néng)
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon