Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

bọt biển tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bọt biển

海绵

hǎimián
海綿

bọt biển

*
用 海绵 擦 桌子。

Yòng hǎimián cā zhuōzi.

用 海綿 擦 桌子。

Chạy miếng bọt biển trên bàn.

*
一个 自然 海绵 可以 吸收 大量 的 液体。

Yí gè zìrán hǎimián kěyǐ xīshōu dàliàng de yètǐ.

一個 自然 海綿 可以 吸收 大量 的 液體。

Một miếng bọt biển tự nhiên có thể thấm rất nhiều chất lỏng.

*
黄色 的 海绵

huángsè de hǎimián

黃色 的 海綿

bọt biển màu vàng

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Con vật
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon