Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

sự nhiễm trùng tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
sự nhiễm trùng

感染

gǎnrǎn
感染

sự nhiễm trùng

danh từ

*
当 她 开始 用 抗生素 之后 , 感染 就 好些 了。

Dāng tā kāishǐ yòng kàngshēngsù zhī hếu, gǎnrǎn jiù hǎoxiē le.

當 她 開始 用 抗生素 之後 , 感染 就 好些 了。

Tình trạng nhiễm trùng được cải thiện khi cô bắt đầu dùng thuốc kháng sinh.

*
皮肤 感染

pífū gǎnrǎn

皮膚 感染

lây truyền qua da

*
严重 的 感染

yánzhòng de gǎnrǎn

嚴重 的 感染

nhiễm trùng nặng

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 阿姨: ā yí
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon