Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

cú đánh tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cú đánh

qiāo

cú đánh

động từ

*
男人 正在 敲 红色 的 前门。

Nánrén zhèngzài qiāo hóngsè de qiánmén.

男人 正在 敲 紅色 的 前門。

Người đàn ông đang gõ cửa trước màu đỏ.

*
进来 之前 请 记得 先 敲门。

Jìnlai zhīqián qǐng jìde xiān qiāo mén.

進來 之前 請 記得 先 敲門。

Hãy nhớ gõ cửa trước khi bạn bước vào.

*
记得 敲门

jì de qiāo mén

記得 敲門

nhớ gõ

Đọc thêm :  MỖI NGÀY MỘT TỪ MỚI TIẾNG TRUNG – 来: lái