Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Bắc tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Bắc

běi

Bắc

*
指南针 总是 指向 北边。

Zhǐnánzhēn zǒngshì zhǐxiàng běibiān.

指南針 總是 指向 北邊。

La bàn luôn chỉ về phía bắc.

*
美国 的 北面 是 加拿大。

Měiguó de běimiàn shì Jiānádà.

美國 的 北面 是 加拿大。

Phía bắc của các tiểu bang thống nhất là đất nước Canada.

*
指南针 指向 北

zhǐnánzhēn zhǐxiàng běi

指南針 指向 北

la bàn chỉ về phía bắc

Đọc thêm :  tàu hỏa tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon