Friday, 31 Mar 2023
Mỗi ngày một từ mới

xăng tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
xăng

汽油

qìyóu
汽油

xăng

danh từ

*
汽油价格在上涨。

Qìyóu jiàgé zài shàngzhǎng.

汽油價格在上漲。

Giá xăng đang tăng.

*
加油

jiā bạn

加油

bơm xăng

*
加油站

jiāyóuzhan

加油站

trạm xăng

Đọc thêm :  nước sôi tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon