Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

tin nhắn văn bản tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
tin nhắn văn bản

短信

duǎnxìn
短信

tin nhắn văn bản

danh từ

*
那个人正在编辑短信。

Nàgè rén zhèngzài biānjí duǎnxìn.

那個人正在編輯短信。

Người đang gõ một tin nhắn văn bản.

*
发短信

fā duǎnxìn

發短信

gửi một tin nhắn

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - phim ảnh
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon