Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

bông cải xanh tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bông cải xanh

西兰花

xīlánhuā
西蘭花

bông cải xanh

danh từ

*
西兰花富含维他命C,K和A。

Xīlánhuā fùhán wéitāmìng C, K hé A.

西蘭花富含維他命C,K和A。

Bông cải xanh rất giàu vitamin C, K và A.

*
西兰花富含多种维生素、植物纤维和营养物质,所以对健康非常有益。

Xīlánhuā fùhán duōzhǒng wéishēngsù, zhíwù xiānwéi hé yíngyǎng wùzhì, suǒyǐ duì jiànkāng fēicháng yǒu yì.

西蘭花富含多種維生素、植物纖維和營養物質,所以對健康非常有益。

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất dinh dưỡng nên rất có lợi cho sức khỏe..

*
绿色蔬菜西兰花看上去像一棵小树。

Lǜsè shūcài xīlánhuā kànshàngqù xiàng yì kē xiǎoshù.

綠色蔬菜西蘭花看上去像一棵小樹。

Bông cải xanh chứa nhiều vitamin, chất xơ và chất dinh dưỡng nên rất có lợi cho sức khỏe..

Đọc thêm :  bình nước tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon