Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

thư tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
thư

邮件

yóujiàn
郵件

thư

danh từ

*
装满邮件的信箱

zhuāngmǎn yóujiàn de xìnxiang

裝滿郵件的信箱

hộp thư đầy thư

*
信箱中的邮件

xìnxiāng zhōng de yóujiàn

信箱中的郵件

thư trong hộp thư

Đọc thêm :  Đài truyền hình tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon