Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

Thú ăn kiến tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Thú ăn kiến

食蚁兽

shíyǐshòu
食蟻獸

Thú ăn kiến

danh từ

*
食蚁兽吃蚂蚁。

Shíyǐshòu chī mǎyǐ.

食蟻獸吃螞蟻。

Thú ăn kiến ​​​​ăn kiến.

*
食蚁兽在来回走。

Shíyǐshòu zài láihuí zǒu.

食蟻獸在來回走。

Con thú ăn kiến ​​đang đi đi lại lại.

*
黑白毛的食蚁兽

hēibáimáo de shíyǐshòu

黑白毛的食蟻獸

thú ăn kiến ​​đen trắng

Đọc thêm :  cái cằm tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon