Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

thần kinh tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
thần kinh

紧张

jǐzhāng
緊張

thần kinh

*
这个女的很紧张。

Zhège nǚ de hěn jǐnzhāng.

這個女的很緊張。

Người phụ nữ lo lắng.

*
紧张 的 商人 正 等待 着 面试。

Jǐnzhāng de shāngrén zhèng děngdàizhe miànshì.

緊張的商人正等待著面試。

Doanh nhân hồi hộp chờ phỏng vấn.

*
十分 紧张

shífēn jǐnzhāng

十分緊張

cực kỳ lo lắng

Đọc thêm :  pao tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon