Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

cái ví tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
cái ví

钱包

cân bao
錢包

cái ví

*
钱包在桌子上。

Qiánbāo zài zhuōzi shàng.

錢包 在 桌子 上。

Chiếc ví nằm trên bàn.

*
我有两个钱包,一个公用,一个私用。

Wǒ yǒu liǎng ge qiánbāo, yī gè gōngyòng, yī gè sīyòng.

我有兩個錢包,一個公用,一個私用。

Tôi có 2 ví: một ví công việc và một ví cá nhân.

*
里面 有钱 的 钱包

lǐmian yǒu qián de qiánbāo

裡面 有錢 的 錢包

ví có tiền bên trong

Đọc thêm :  Thiết bị nổi tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon