Wednesday, 21 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

đồ nội thất tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
đồ nội thất

家具

jiājù
傢俱

đồ nội thất

danh từ

*
火灾过后我们需要更换我们全部的家具。

Huǒzāi guòhòu wǒmen xūyào gēnghuàn wǒmen quánbù de jiājù.

火災過後我們需要更換我們全部的家具。

Chúng tôi phải thay thế tất cả đồ đạc sau vụ cháy.

*
起居室 的 家具

qǐjūshì de jiājù

起居室 的 家具

Nội thất phòng khách

*
有家具的家庭书房

yǒu jiājù de jiātíng shūfáng

有家具的家庭書房

học ở nhà với đồ đạc

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về Bảo hiểm
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon