Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

sử dụng tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
sử dụng

yòng

sử dụng

động từ

*
程序设计员在电脑。

Chéngxù shèjìyuán zài yòng diànnǎo.

程序設計員在用電腦。

Lập trình viên đang sử dụng máy tính.

*
程序设计员用电脑。

Chéngxù shèjìyuán yòng diànnǎo.

程序設計員用電腦。

Lập trình viên sử dụng máy tính.

*
程序设计员用了电脑。

Chéngxù shèjìyuán yòngle diànnǎo.

程序設計員用了電腦。

Lập trình viên đã sử dụng máy tính.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - ghế ngồi kề cửa sổ
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon