Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

chủ tịch tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
chủ tịch

董事长

dǒngshìzhǎng
董事長

chủ tịch

danh từ

*
公司的董事长只有36岁。

Gōngsī de dǒngshìzhǎng zhǐyǒu sānshíliù suì.

公司的董事長只有36嵗。

Chủ tịch công ty mới 36 tuổi.

*
公司董事长

gōngsī dǒngshìzhǎng

公司董事長

Chủ tịch công ty

Đọc thêm :  bưởi tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon