Wednesday, 21 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

pao tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
pao

bàng

pao

đo lường từ

*
1 公斤 大概 有 2.2 磅。

Yī gōngjīn dàgài yǒu èr diǎn èr bàng.

1 公斤 大概 有 2.2 磅。

Một kg là khoảng 2,2 pound.

*
一磅 是 十六 盎司。

Yí bàng shì shíliù àngsī.

一磅 是 十六 盎司。

Một pound là 16 ounce.

*
一磅

yí bàng

一磅

Một pound

Đọc thêm :  tàu hỏa tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon