Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

tay tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
tay

shǒu

tay

danh từ

*
小孩 儿 ​​正 举着 他 的 手。

Xiǎoháir zhèng jǔzhe tā de shǒu.

小孩 兒 正 舉著 他 的 手。

Đứa trẻ đang giơ tay.

*
我 几乎 做 任何 事 都 用手。

Wǒ jīhū zuò rènhé shì dōu yòng shǒu.

我 幾乎 做 任何 事 都 用手。

Tôi sử dụng đôi tay của mình cho hầu hết mọi thứ tôi làm.

*
左手

zuǒshǒu

左手

tay trái

Đọc thêm :  Từ vựng tiếng Trung về cắt tóc