Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Nước Ý tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Nước Ý

意大利

Yìdàlì
意大利

Nước Ý

*
古罗马 帝国 的 核心 就是 现在 的 意大利。

Gǔ Luómǎ dìguó de héxīn jiùshì xiànzài de Yìdàlì.

古羅馬 帝國 的 核心 就是 現在 的 意大利。

Trung tâm của đế chế La Mã cổ đại là nước Ý ngày nay.

*
罗马 是 意大利 的 首都 和 最大 的 城市。

Luómǎ shì Yìdàlì de shǒudū hé zuì dà de chéngshì.

羅馬 是 意大利 的 首都 和 最大 的 城市。

Thành phố lớn nhất và là thủ đô của Ý là Rome.

*
意大利 地图

Yìdàlì dìtú

意大利 地圖

bản đồ của Ý

Đọc thêm :  ga xe lửa tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon