Wednesday, 19 Jun 2024
Mỗi ngày một từ mới

đá tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
đá

岩石

yánshi
岩石

đá

danh từ

*
穿着长袍的那个男人正在扔一块石头。

Chuānzhe chángpáo de nàge nánrén zhèngzài rēng yí kuài shítou.

穿著長袍的那個男人正在扔一塊石頭。

Người đàn ông mặc áo choàng đang ném đá.

*
两只螃蟹正在岩石上爬。

Liǎngzhī pángxiè zhèngzài yánshí shàng pá.

兩只螃蟹正在岩石上爬。

Hai con cua đang đi trên một tảng đá.

*
扔一块石头

rēng yí kuài shítou

扔一塊石頭

ném đá

Đọc thêm :  dao bít tết tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon