Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – thư

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
thư

邮件

yóujiàn
郵件

thư

*
装满 邮件 的 信箱

zhuāngmǎn yóujiàn de xìnxiāng

裝滿 郵件 的 信箱

hộp thư đầy thư

*
信箱 中 的 邮件

xìnxiāng zhōng de yóujiàn

信箱 中 的 郵件

gửi thư trong hộp thư

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - bảy
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon