Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – đổi

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
đổi

huàn

đổi

động từ

*
把 纸钞 换成 硬币

bǎ zhǐchāo huànchéng yìngbì

把 紙鈔 換成 硬幣

Đổi tiền mặt sang tiền xu.

*
换钱

huàn qián

換錢

đổi tiền

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - số ghế
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon