Friday, 24 May 2024
Mỗi ngày một từ mới

lối đi tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
lối đi

走道

zǒudào
走道

lối đi

danh từ

*
调料和佐料在第六道。

Tiáoliào hé zuǒliào zài dì-liù dào.

調料和佐料在第六道。

Gia vị và bột nêm ở lối đi số sáu.

*
超市走道

chāoshì zǒudào

超市走道

lối đi siêu thị

Đọc thêm :  con gấu tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon