Wednesday, 24 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – bóng bàn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bóng bàn

乒乓球

pīngpāng qiú
乒乓球

bóng bàn

*
小伙子 在 地下室 打 乒乓球。

Xiǎohuǒzi zài dìxiàshì dǎ pīngpāngqiú.

小伙子 在 地下室 打 乒乓球。

Nam thanh niên đang chơi bóng bàn dưới tầng hầm.

*
打 乒乓球

dǎ pīngpāngqiú

打 乒乓球

chơi bóng bàn

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - nhạc rock
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon