Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung – bàn học

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bàn học

课桌

kèzhuō
課桌

bàn học

*
椅子 和 课桌 是 连 在一起 的。

Yǐzi hé kèzhuō shì liánzài yīqǐ de.

椅子 和 課桌 是 連 在一起 的。

Ghế gắn liền với bàn học.

*
附带 有 椅子 的 课桌

fùdài yǒu yǐzi de kèzhuō

附帶 有 椅子 的 課桌

bàn học có ghế đính kèm

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - Món Chính
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon