Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

lớp học tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
lớp học

教室

jiàoshì
教室

lớp học

danh từ

*
孩子们在教室里。

Háizimen zài jiàoshì lǐ.

孩子們在教室裏。

Những đứa trẻ đang ở trong lớp học.

*
空空的教室

kōngkōng de jiàoshì

空空的教室

lớp học trống

*
教室里的老师

jiàoshì lǐ de lǎoshī

教室裏的老師

giáo viên trong một lớp học

Đọc thêm :  Bàn Chân tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon