Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

bút chì tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
bút chì

铅笔

qiānbǐ
鉛筆

bút chì

danh từ

*
铅笔是很受欢迎的写字工具,因为铅笔记号很容易擦掉。

Qiānbǐ shì hěn shòu huānyíng de xiězì gōngjù, yīnwéi qiānbǐ jìhào hěn róngyì cā diào.

鉛筆是很受歡迎的寫字工具,因為鉛筆記號很容易擦掉。

Bút chì là công cụ viết phổ biến vì vết bút chì dễ xóa.

*
铅笔芯中有铅吗?

Qiānbǐxīn zhōng yǒu qiān ma?

鉛筆芯中有鉛嗎?

Có chì trong chì bút chì?

*
铅笔是是用石墨做的,不含铅。

Qiānbǐ shì yòng shímò zuò de, bù hán qiān.

鉛筆是是用石墨做的,不含鉛。

Bút chì được làm từ than chì và không chứa chì.

Đọc thêm :  nhạc cụ tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon