Tuesday, 23 Apr 2024
Mỗi ngày một từ mới

Bàn Chân tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Bàn Chân

jiǎo

Bàn Chân

danh từ

*
左脚

zuǒjiǎo

左腳

bàn chân trái

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - lanh