Thursday, 22 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

hướng dẫn tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
hướng dẫn

导游

dǎoyóu
導游

hướng dẫn

danh từ

*
导游会帮助你在陌生的地方找到路。

Dǎoyóu huì bāngzhù nǐ zài gòshēng de dìfang zhǎodào lù.

導游會幫助你在陌生的地方找到路。

Hướng dẫn sẽ giúp bạn tìm đường ở một nơi xa lạ.

*
导游

dǎoyóu

導游

hướng dẫn viên du lịch

*
跟着你的导游

gēnzhe nǐ de dǎoyóu

跟著你的導游

làm theo hướng dẫn của bạn

Đọc thêm :  nếp nhăn tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon