Thursday, 29 Sep 2022
Mỗi ngày một từ mới

làm bài kiểm tra tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
làm bài kiểm tra

参加 考试

cānjiā kǎoshì
參加 考試

làm bài kiểm tra

cụm từ

*
学生 正在 教室 里 参加 考试。

Xuéshēng zhèngzài jiàoshì lǐ cānjiā kǎoshì.

學生 正在 教室 裏 參加 考試。

Các học sinh đang làm bài kiểm tra trong lớp học.

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - thư
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon