Monday, 6 Feb 2023
Mỗi ngày một từ mới

Lá cây tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
Lá cây

vâng

Lá cây

danh từ

*
绿叶

lǜyè

綠葉

lá xanh

*
黄叶

hoàng yè

黃葉

lá vàng

*
叶子上的萤火虫

yèzi shàng de yínghuǒchóng

葉子上的螢火蟲

đom đóm trên lá

Đọc thêm :  thẻ lên máy bay tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon