Friday, 31 Mar 2023
Mỗi ngày một từ mới

khăn lau tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
khăn lau

毛巾

máojīn
毛巾

khăn lau

danh từ

*
男孩正在用毛巾洗脸。

Nánhái zhèngzài yòng máojīn xǐ liǎn.

男孩正在用毛巾洗臉。

Cậu bé đang rửa mặt bằng khăn mặt.

*
用毛巾洗脸

yòng máojīn xǐ liǎn

用毛巾洗臉

rửa bằng khăn

Đọc thêm :  màu vàng tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon