Wednesday, 21 Feb 2024
Mỗi ngày một từ mới

biến đổi tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
biến đổi

huàn

biến đổi

động từ

*
把 纸钞 换成 硬币

bǎ zhǐchāo huànchéng yìngbì

把 紙鈔 換成 硬幣

Đổi tiền mặt sang tiền xu.

*
换钱

huàn qián

換錢

đổi tiền

Đọc thêm :  Mỗi ngày một từ mới tiếng Trung - ěxīn 惡心
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon