Sunday, 21 Jul 2024
Mỗi ngày một từ mới

kế toán tiếng Trung là gì?

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT
kế toán

财会

cáikuài
財會

kế toán

*
有些 人 的 低 品味 真是 难以 解释。

Yǒuxiē rén de dī pǐnwèizhēnshì nányǐ jiěshì.

有些 人 的 低 品味 真是 難以 解釋。

Không có gì lý giải cho sở thích tồi tệ của một số người.

*
他们 正在 看 财务 资料。

Tāmen zhèngzài kàn cáiwù zīliào.

他們 正在 看 財務 資料。

Họ đang xem các tài liệu kế toán.

*
财务 资料

cáiwù zīliào

財務 資料

tài liêu kế toán

Đọc thêm :  hộp công cụ tiếng Trung là gì?
Call Me
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon